ACASA|Prezentare Personala|Lucrari Reprezentative|Legislatie|Anunturi|Parteneri|Contact|             | RO| EN| DE| ES| RU|
             |        EXPERIENTA IN DOMENIU - LISTA LUCRARI ELABORATE         |              FORUM              |                            

-SELECTIE LEGISLATIE PROTECTIA MEDIULUI-
sau
IN LEGATURA CU PROTECTIA MEDIULUI • DECRET nr. 11 din 28 decembrie 1989 privind infiintarea Ministerului Apelor, Padurilor si Mediului Inconjurator ;

 • LEGE Nr. 6 din 25 ianuarie 1991 pentru aderarea Romaniei la Conventia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora ;

 • LEGE Nr. 98 din 16 septembrie 1992 pentru ratificarea Conventiei privind protectia Marii Negre impotriva poluarii, semnata la Bucuresti la 21 aprilie 1992 ;

 • LEGE Nr. 13 din 11 martie 1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la 19 septembrie 1979 ;

 • LEGE Nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" ;

 • HOTARARE Nr. 248 din 27 mai 1994 pentru adoptarea unor masuri in vederea aplicarii Legii nr. 82/1993 privind constituirea Biosferei "Delta Dunarii" ;

 • HOTARARE nr. 525 din 27 iunie 1996 (*republicata*) pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism ;

 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicata*)(**actualizata**) privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare***) (actualizata pana la data de 23 mai 2006*) ;

 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 (**actualizata**) legea apelor (actualizata pana la data de 11 iunie 2006**) ;

 • ORDIN nr. 184 din 21 septembrie 1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu ;

 • HOTARIRE nr. 172 din 5 mai 1997 pentru infiintarea Registrului National al Substantelor Chimice Potential Toxice si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia ;

 • LEGE nr. 13 din 8 ianuarie 1998 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea speciilor migratoare de animale salbatice, adoptata la Bonn la 23 iunie 1979 ;

 • ORDONANTA nr. 96 din 27 august 1998 (*republicata*)(**actualizata**) privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national (actualizata pana la data de 21 mai 2006**) ;

 • ORDIN nr. 264 din 26 martie 1999 pentru aprobarea Normelor tehnice silvice privind gospodarirea vegetatiei forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier national ;

 • LEGE nr. 89 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Acordului privind conservarea pasarilor de apa migratoare african-eurasiatice, adoptat la Haga la 16 iunie 1995 ;

 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 236 din 24 noiembrie 2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice ;

 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deseurilor ;

 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul ;

 • HOTARARE nr. 262 din 22 februarie 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2001 privind unele masuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile ;

 • LEGE nr. 192 din 19 aprilie 2001 (*republicata*)(**actualizata**) privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura****) (actualizata pana la data de 12 mai 2006**) ;

 • ORDIN nr. 860 din 26 septembrie 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu ;

 • LEGE nr. 265 din 15 mai 2002 pentru acceptarea amendamentelor la Conventia de la Basel (1989) privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora ;

 • HOTARARE nr. 230 din 4 martie 2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora ;

 • HOTARARE nr. 443 din 10 aprilie 2003 privind promovarea productiei de energie electrica din surse regenerabile de energie ;

 • HOTARARE nr. 1.076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;

 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*actualizata*) imbunatatirilor funciare (actualizata pana la data de 24 iulie 2005*) ;

 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu ;

 • LEGE nr. 515 din 23 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de paduri private in scopul gospodaririi durabile a acestora ;

 • HOTARARE nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deseurilor ;

 • HOTARARE nr. 1.176 din 29 septembrie 2005 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare a Administratiei Nationale "Apele Romane" ;

 • HOTARARE nr. 523 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea Strategiei Guvernului de comunicare interna si externa privind integrarea Romaniei si Uniunea Europeana ;

 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 22 decembrie 2005 (*actualizata*) privind protectia mediului (actualizata pana la data de 9 iulie 2006*)

 • LEGE nr. 89 din 10 aprilie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide in plante si produse vegetale ;

 • LEGE nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului;

 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice ;

 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 28 iunie 2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului ;

 • HOTARARE nr. 1.143 din 18 septembrie 2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate ;

 • HOTARARE nr. 1.284 din 24 octombrie 2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania ;

 • Hotarāre nr.1403 - 19 noiembrie 2007 privind refacerea zonelor īn care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate.

 • ORDIN nr. 1.964 din 13 decembrie 2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania ;

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 154 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 ;

 • LEGE nr.19 - 29 februarie 2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului ;

 • HOTARARE nr.1061 - 10 septembrie 2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei ;

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 154 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 ;

 • HOTARARE nr.1453 – 12 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea HG 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deseuri ;

 • ORDONANTA DE URGENTA nr.164 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului;

 • ORDIN nr.1533 – 27 noiembrie 2008 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrarii ariilor naturale protejate care necesita constituirea de structuri de administrare si a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesita constituirea de structuri de administrare ;

 • HOTARARE nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului ;

 • ORDIN nr. 1.026 din 27 iulie 2009 privind aprobarea conditiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilantului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate si studiului de evaluare adecvata ;

 • ORDIN nr. 19 din 13 ianuarie 2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar ;
*NOTA*
Suntem in masura sa asiguram integral legislatia mediului (DREPTUL MEDIULUI), precum si legislatia care este in legatura directa sau indirecta cu protectia mediului. De asemenea putem asigura metodologii de aplicare, ghiduri de aplicare, strategii, fonduri de mediu, fonduri structurale etc.